Предупреждение
към стремящия се да стъпи на Пътя.

    „Само една пътека извежда на Пътя; едва в неговия край може да бъде чут Гласът на Безмълвието. Стълбата, по която се изкачва търсещият, е построена от стъпалата на страданието и болката; може да ги утеши само гласът на праведността. Горко ти, ученико, ако не си изоставил поне един порок. Защото тогава стълбата ще се пречупи и ще те низвергне, а основата й се намира в дълбокото блато на твоите грехове и заблуди и преди да се опиташ да преминеш тази широка пропаст на материята, ти трябва да умиеш нозете си във Водите на Отричането. Бъди внимателен, не трябва да стъпваш на долното стъпало с все още мръсен крак. Горко на онзи, който се осмели да оскверни с нечисти крака дори едно стъпало. Вонящата и лепкава кал ще се втвърди, ще залепне по стъпалата му и ще прикове на място нозете му; и подобно на птица, уловена в коварната примка на ловеца, той не ще може да върви напред. Пороците му ще приемат образи и ще го повлекат надолу. Греховете му ще издигнат глас подобно на чакали, кикотещи се и ридаещи при залез слънце; мислите му ще се превърнат във войска, която ще го залови и ще го отведе като пленен роб”.
Е.П. Блаватска «Гласът на Безмълвието».

Назад Напред