Какъв е твоят мотив, устремени?

    Известно е, че мотивът, който ни ръководи, задава направлението на нашето движение. Ето защо е много важно в самото начало на Пътя да сте наясно с мотивите си и да определите вярната посока. Защото, дори ако имаме голям запас от храна, силен кон и много сили, никога няма да достигнем целта, ако препускаме в грешната посока.

    Има определени стремежи, вътрешни движещи сили в човека, които се формират за много въплъщения и му позволяват безпогрешно да избере Пътя и да тръгне по него. Хората, които нямат достатъчно вътрешни достижения, ще четат същите тези книги, същите тези диктовки, ще слушат същите тези слова, но всички, както им се струва, правилни действия, само ще ги отвеждат далече от Пътя в дебрите на илюзията.

    Не е в полза на работата, ако чуете някъде, че някакъв мотив е правилен и започнете да убеждавате себе си, че вие имате същия мотив. Човешката психика е така устроена, а плътският ум е толкова лукав, че понякога човек има мотив, който ...

Назад                  Напред