е истински и който е обусловен от нивото на неговото съзнание за дадения момент, но той чува някъде, че правилният мотив трябва да бъде друг и убеждава себе си, че неговият мотив е именно такъв. В този случай неговите действия ще бъдат ръководени от истинския, скрития мотив, независимо, че човекът искрено смята, че мотивът му е друг, този, който той провъзгласява открито на всички, в това число и на себе си.

    Това обяснява защо някои хора, започнали да вървят по Пътя, след определено време се отклоняват и се увличат от нещо друго. Това обяснява защо по Пътя вървят единици, а само няколко човека на столетие достигат до края.

    По-долу са приведени няколко варианта на отговор на въпроса какъв е мотивът, който ви ръководи, когато стъпвате на Пътя? Психолозите съветват да се отговаря без замисляне. Тогава съществува възможност да се изясни истинският мотив. Защото когато се намеси плътският ум и започнете да размишлявате и да анализирате, то, по-скоро, вашият отговор няма да ви укаже истинския мотив. Така вие сами се заблуждавате.

Назад               Напред