И така, какво ви движи, когато се

 устремявате по Пътя

Желанието да общувате с Висшите светове

Стремежът да подобрите здравето си

Да поправите материалното си положение

Желанието да помогнете на ближния

Стремежът да се реализирате в този свят

Да се разделите със своята нереалната част

Служението на Бога

Служението на всички живи същества

Самоусъвършенстването

Любов към Бога

Друго…