Въведение

 

    Моята задача, като Посланик на Великото Бяло Братство, е да дам колкото може по-пълна представа за Пътя, на който учат човечеството Владиците на Мъдростта или Възнесените Владици, или Великото Бяло Братство.

  Затова имам намерение да предприема опит в следващите публикации да представя на вашето внимание материали, разкриващи темата за Пътя на Посвещенията или Вътрешния Път, или Розовия Път максимално пълно, доколкото ми позволят вътрешните и външните обстоятелства.

   В основата на публикациите ще бъдат диктовките, които Владиците дадоха чрез мен, а също и други публикации, които според мен разкриват темата „Розовия Път”

 Татяна Микушина
Светина и Любов!

Напред