„Колкото и да е парадоксално, но, независимо от безбройните страдания и нещастия, само един на хиляда души е достатъчно проницателен, за да търси Бога, а от многото такива искрени търсачи едва ли един от тях притежава духовна упоритост, позволяваща му да неутрализира последствията от лошата карма, да избегне космическата илюзия и да достигне Реалността – Бог“.

    Йогананда Парамаханса «Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Новый перевод и комментарии» / Перевод с англ. - М.: ООО Издательство «София», 2008. Стр. 739.

 

Назад Напред